Završena pumpna stanica Botun u Sutomoru

Jun 09, 2017

Pumpna stanica Botun u Sutomoru završena je 08. juna i puštena u probni rad.

Nakon završetka testiranja PS Botun će biti predata ViK-u Bar na korišćenje i upravljanje. Ovo je samo dio budućeg kanalizacionog sistema u Sutomoru, koji će do 15. juna, pored obalnog kolektora duž šetališta Ivo Novaković biti preuzet.