Studijska posjeta ViK-a Leskovac PPOV-u Tivat/Kotor

Maj 12, 2017

Petočlani tim JKP Vodovod Leksovac , na čelu sa direktorkom, dipl.ing. Kosarom Ilić obišao je u petak 19. maja 2017. godine zajedničko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Tivat/Kotor u Đuraševićima. Stručno vođenje su organizovali predstavnici Vodacoma, Izvođača i ViK-a Tivat i Kotor.

Ova studijska posjeta je bila organizovana sa ciljem upoznavanja predstavnika ViK-a Leskovac sa tehnološkim procesima i organizacijom rada na zajedničkom PPOV-u Tivat/Kotor.