• Pitanja? +382 (0)32-672-779
  • Naša kancelarija Luke Tomanovića 2, Tivat
  • Kontaktirajte nas

Razvoj kapaciteta ViK-ova

Tarifiranje

Kako bi preduzeće bilo u poziciji da upravlja i održava vodovodni i kanalizacioni sistem na odgovarajući način, neophodno je ustanoviti tarifu koja će pokrivati troškove preduzeća. Od suštinske je važnosti da struktura tarifa bude izrađena na takav način da su u okviru nje ne samo ekonomska, već i socijalna pitanja dobro izbalansirana, kao i da korisnici i dalje budu u mogućnosti da te tarife i plate.

Izrada tarifa je osnovni instrument sagledavanja ekonomske održivosti preduzeća.